Ex offo výmaz z Obchodného registra

Ak spoločnosť nedisponuje svojím vlastným majetkom, súd vykoná výmaz z Obchodného registra aj bez likvidácie. Jedná sa teda o zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu. Súd nemá stanovené lehoty na svoje rozhodnutie a tento spôsob rušenia spoločnosti môže byť veľmi zdĺhavý.

Výmaz spoločnosti z Obchodného registra pomocou ex offo môže byť vykonaný buď na základe návrhu osoby, ktorá dosvedčí právny záujem, alebo môže k moci úradnej dôjsť aj z vášho vlastného podnetu. Ex offo sa nevykonáva v prípade, že spoločnosť nemá majetok.

Ak nechcete platiť daňovú licenciu, nemusí byť tento spôsob likvidácie spoločnosti pre vás tým najoptimálnejším riešením. Výmaz spoločnosti prostredníctvom ex offo má neurčitú dobu a môže trvať až v dĺžke niekoľkých rokov. Počas tejto doby nezaniká povinnosť platiť daňovú licenciu, čo je veľmi nevýhodné. Zrušenie spoločnosti súdom je teda vhodné v úplne iných, často v bezvýchodiskových situáciách. Rýchlejším riešením pre vás môže byť preto buď vstup do likvidácie, alebo zlúčenie s inou spoločnosťou.

Radi vám zodpovieme na vaše otázky. Zavolajte nám, pošlite email alebo použite kontaktný formulár nižšie. Čo najskôr vás budeme kontaktovať, aby sme si prípadne dohodli s vami osobné stretnutie.

Kontaktný formulár