Založenie a.s.

Založenie akciovej spoločnosti je časovo náročný proces, počas ktorého čelí podnikateľ mnohých administratívnym nástrahám. Ak teda hľadáte spôsob, ako založiť a.s. v čo najkratšom čase a správne, kontaktujte našich profesionálov! My vám akciovú spoločnosť založíme kdekoľvek na Slovensku počas 10 až 15 pracovných dní!

Akciovú spoločnosť vám založíme kompletne a za cenu, ktorú by ste zaplatili iba za poplatky, ako keby ste si ju založili sami!

Akciovú spoločnosť Vám založíme:

  • v Bratislave – stretneme sa osobne u nás v Starom meste
  • mimo Bratislavy – vybavíme všetko telefonicky a poštou

Postup založenia a.s.

1. Poskytneme vám odbornú konzultáciu, poradíme vám požadované predmety podnikania – živnosti
2. Vypracujeme všetky potrebné zmluvy a ostatné právne dokumenty
3. Uhradíme za vás notárske poplatky
4. Vybavíme živnostenské listy, vrátane kolkov
5. Podáme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra,
6. Uhradíme za vás súdny poplatok v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch (ušetríme vám 50 % zo súdneho poplatku)
7. Zaregistrujeme vašu spoločnosť u správcu dane na účely dane z príjmu, DPH, dane zo závislej činnosti atď. podľa vašich požiadaviek
Založenie a.s. a základný kapitál
Spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je zakladateľ právnickou osobou, inak dvaja alebo viacerí zakladatelia. Zakladá sa zakladateľskou zmluvou, resp. listinou vo forme notárskej zápisnice a vzniká zápisom do obchodného registra. Súčasťou zakladateľskej zmluvy a zakladateľskej listiny je návrh stanov. Hodnota základného kapitálu spoločnosti musí byť aspoň 25 000 EUR.

Radi vám zodpovieme na vaše otázky. Zavolajte nám, pošlite email alebo použite kontaktný formulár nižšie. Čo najskôr vás budeme kontaktovať, aby sme si prípadne dohodli s vami osobné stretnutie.

Kontaktný formulár