Založenie s.r.o.

Chceli by ste si založiť s.r.o., ale neviete si s jej založením rady? Obráťte sa na našich profesionálov, ktorí majú v tomto obore množstvo skúseností! Poskytneme vám nielen odbornú konzultáciu, ale tiež za vás vypracujeme všetky potrebné zmluvy a právne dokumenty. Uhradíme za vás potrebné poplatky a zaregistrujeme vašu spoločnosť u správcu dane.

Vybavíme pre Vás:

  • obchodný register
  • daňový úrad
  • živnostenský register
  • výpis z registra trestov

Založenie s.r.o. kdekoľvek na Slovensku

  • založenie s.r.o. v Bratislave – stretneme sa osobne u nás v kancelárii
  • založenie s.r.o. mimo Bratislavy – vybavíme všetko telefonicky a poštou
Pomôžeme vám aj v prípade, že nemáte pred založením s.r.o. aktuálne k dispozícii 5000 EUR na splatenie základného kapitálu.Túto potrebnú sumu vám zapožičiame. Vybavíme za vás aj vloženie základného kapitálu do banky, vrátane vystavenia potvrdenia o vklade základného kapitálu.

Postup založenia s.r.o.

1. Poskytneme vám odbornú konzultáciu, poradíme vám požadované predmety podnikania – živnosti
2. Vypracujeme všetky potrebné zmluvy a ostatné právne dokumenty
3. Vybavíme živnostenské listy, vrátane kolkov
4. Podáme návrh na zápis spoločnosti do Obchodného registra,
5. Uhradíme za vás súdny poplatok v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch (ušetríme vám 50 % zo súdneho poplatku)
6. Zaregistrujeme vašu spoločnosť u správcu dane na účely dane z príjmu atď., podľa vašich požiadaviek

Postupnosť krokov ako založiť s.r.o.

1. Voľba správneho názvu firmy
2. Výber sídla firmy
3. Voľba predmetov podnikania
4. Vypracovanie dokumentov (spoločenská zmluva/zakladateľská listina, podpisový vzor)
5. Získanie živnostnenského oprávnenia
6. Splatenie základného kapitálu
7. Vyžiadanie súhlasu správcu dane
8. Zápis do Obchodného registra
9. Registrácia na daňovom úrade
10. Overenie u notára/na matrike

Radi vám zodpovieme na vaše otázky. Zavolajte nám, pošlite email alebo použite kontaktný formulár nižšie. Čo najskôr vás budeme kontaktovať, aby sme si prípadne dohodli s vami osobné stretnutie.

Kontaktný formulár