Ready-made s.r.o.

Potrebujete začať okamžite podnikať? S nami môžete vlastniť spoločnosť do 24 hodín od podpísania zmluvy!

Ready-made s.r.o. je pripravená na okamžitý predaj klientovi. Bola založená výhradne za účelom predaja, nikdy nevykonávala žiadnu činnosť a nemá žiadne pohľadávky ani záväzky, za to ručíme zmluvne. Ready-made s.r.o. je zapísaná do Obchodného registra a bolo jej pridelené IČO a DIČ.

Novinka: Ponúkame aj ready made s.r.o. platca DPH!

Cena za ready-made s.r.o je konečná, vrátane všetkých poplatkov, kolkov a notárov. V cene je zahrnutá aj prípadná zmena obchodného mena, sídla a obchodnej činnosti.

Nami založené ready-made s.r.o.

Disponujú 8-10 základnými predmetmi podnikania, ktoré vám umožnia pustiť sa ihneď do podnikania. Všetky úkony potrebné k uskutočneniu prevodu zabezpečí naša spoločnosť. Pri prevode spoločnosti je možné predmety podnikania rozšíriť o nové predmety alebo zúžiť o činnosti, ktoré vám nevyhovujú.

Všetky naše založené spoločnosti disponujú nasledujúcimi a inými všeobecne použiteľnými obchodnými činnosťami:

 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických

Nami ponúkané ready-made spoločnosti:

 • boli založené výlučne za účelom ďalšieho predaja
 • nemajú žiadne záväzky ani pohľadávky
 • nikdy nevykonávali žiadnu obchodnú činnosť
 • sú zapísané v Obchodnom registri
 • majú pridelené IČO
 • majú vystavené živnostenské listy
 • sú registrované pre daň z príjmu
 • majú splatený základný kapitál v plnom rozsahu
Radi vám zodpovieme na vaše otázky. Zavolajte nám, pošlite email alebo použite kontaktný formulár nižšie. Čo najskôr vás budeme kontaktovať, aby sme si prípadne dohodli s vami osobné stretnutie.

Kontaktný formulár