Základné informácie o s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným patrí medzi najčastejšie formy podnikania. S.r.o. môže založiť jedna i viacero osôb. Spoločníci aj zakladatelia môžu byť fyzické i právnické osoby. Maximálny počet spoločníkov je 50 osôb.

Základný kapitál spoločnosti

Spoločnosť s ručením obmedzeným má základný kapitál, ktorým je 5.000 Eur. Tento kapitál môže byť zložený z jednotlivých vkladov spoločníkov, pričom minimálna stanovená suma vkladu pre jedného spoločníka je 750 Eur. Tieto vklady je nutné fyzicky vložiť na bankový účet pred zápisom do Obchodného registra.

Spoločníci s.r.o. ručia za záväzky spoločnosti len obmedzene do výšky nesplateného vkladu

Spoločníci s.r.o. ručia za záväzky spoločnosti len obmedzene do výšky nesplateného vkladu, ktorý je zapísaný v Obchodnom registri. Vklad je majetkom spoločnosti a spoločník nemá žiadne oprávnenie žiadať vrátenie svojho vkladu. To mu však nebráni ľubovoľne nakladať so svojím obchodným podielom, na ktorý sa premenil jeho vlastný finančný vklad.

Výhodou s.r.o. je tiež fakt, že konatelia a spoločníci s.r.o. nemajú povinnosť platiť odvody. Spoločnosť s ručením obmedzeným navyše minimalizuje riziká z prípadného neúspechu podnikania.

S.r.o. je možné v prípade potreby rýchlo zrušiť, predať alebo použiť na jednorazový obchod a zlikvidovať v krátkom časovom rozmedzí. Ak sa rozhodnete pre založenie s.r.o. prostredníctvom našich služieb, výrazne ušetríte na nákladoch!

Radi vám zodpovieme na vaše otázky. Zavolajte nám, pošlite email alebo použite kontaktný formulár nižšie. Čo najskôr vás budeme kontaktovať, aby sme si prípadne dohodli s vami osobné stretnutie.

Kontaktný formulár